Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Pai Kelas 5 Sd Belahan Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik.


 SD Bab Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban Soal PAI Kelas 5 SD Bab Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan orang lain dinamakan ....
a. Nabi
b. Rosul
c. Malaikat
d. Kyai

2. Jumlah nabi yang wajib diimani umat islam ada ....
a. 10
b. 5
c. 25
d. 114

3. Sifat fatonah yang dimiliki seorang rosul berarti ....
a. Jujur
b. Menyampaikan
c. Pintar
d. Dapat dipercaya

4. Nabi yang memiliki mu’jizat bisa berbahasa hewan ialah nabi ....
a. Muhammad
b. Isa
c. Sulaiman
d. Musa

5. Kegunaan mu’jizat yang dimiliki seorang nabi ialah sebagai berikut ....
a. Menyiksa kaum kafir
b. Berlaku sombong kepada musuh Allah
c. Mengalahkan musuh-musuh Allah
d. Menjadikan nabi bisa semena-mena alasannya ialah kuat

6. Nabi yang tidak mempan terbakar oleh api ialah ....
a. Nabi Muhammad
b. Nabi Isa
c. Nabi Luth
d. Nabi Ibrahim

7. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan ....
a. Kapal
b. Tongkat
c. Gedung
d. Pedang

8. Rosul memiliki sifat berupa tabligh yang berarti ....
a. Menyampaikan ajarannya
b. Jujur
c. Dapat dipercaya
d. Praktis bergaul

9. Semua nabi berbagi pedoman yang sama yaitu berupa pedoman ....
a. Sufi
b. Mu’jizat
c. Takbir
d. Tauhid

10. Nabi yang pernah ditelan oleh ikan paus ialah nabi ....
a. Adam
b. Yunus
c. Nuh
d. Hud

11. Kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Daud AS ialah ....
a. Mampu menciptakan kapal
b. Mampu menciptakan baju besi
c. Mampu menciptakan gedung tinggi
d. Mampu berjalan secepat angin

12. Anak nabi Nuh yang membangkang perintahnyanya ialah ....
a. Qobil b. Habil c. Kan’an d. Ismail

13. Nabi Adam diturunkan dari nirwana alasannya ialah terbujuk rayuan iblis untuk ....
a. Meminta istri kepada Allah
b. Membuat kerusakan di surga
c. Memakan buah Khuldi
d. Bermain-main dengan malaikat

14. Wanita yang diciptakan Allah SWT sebagai pendamping Nabi Adam AS ialah ....
a. Siti Aminah
b. Siti Khodijah
c. Siti Maryam
d. Siti Hawa

15. Sifat tidak mungkin yang dimiliki seorang nabi ialah ....
a. Pembohong
b. Jujur
c. Dapat dipercaya
d. Pintar

16. Nabi yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih anaknya sendiri ialah nabi ....
a. Ismail
b. Ibrahim
c. Nuh
d. Musa

17. Kaum yang dihadapi Nabi Luth diberi Azab oleh Allah SWT alasannya ialah kebiasaan mereka yang berupa ....
a. Menyembah sapi
b. Menyembah matahari
c. Mencintai sesama jenis
d. Mencintai bulan dan bintang

18. Kaun nabi Nuh diberikan Azab oleh Allah SWT berupa ....
a. Tanah longsor
b. Angin topan
c. Banjir besar
d. Gempa bumi

19. Nabi yang dianugerahi oleh Allah SWT berupa paras yang begitu rupawan ialah nabi ....
a. Sulaiman
b. Hud
c. Yunus
d. Yusuf

20. Nabi yang dianugerahi Allah SWT dengan kerajaan yang sangat megah ialah nabi ....
a. Ibrahim
b. Isa
c. Dzulkifli
d. Sulaiman

21. Nabi yang menerima sebutan sebagai bapak para nabi ialah ....
a. Nabi Muhammad
b. Nabi Isa
c. Nabi Adam
d. Nabi Ibrahim

22. Raja yang memusuhi nabi Musa ialah ....
a. Raja Fir’aun
b. Raja Abrahah
c. Raja Namrud
d. Raja Babilonia

23. Ujian yang diberikan kepada nabi Ayyub ialah ....
a. Sakit kulit di sekujur tubuhnya
b. Kaum yang menyukai judi
c. Anak yang suka membantah
d. Raja yang sangat kejam

24. Ayah nabi Muhammad berjulukan ....
a. Abdul Muthalib
b. Abdullah
c. Abdul Wahab
d. Abu Thalib

25. Nabi yang merupakan epilog para nabi ialah ....
a. Nabi Adam
b. Nabi Sulaiman
c. Nabi Ibrahim
d. Nabi Muhammad

(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal PAI Kelas 5 SD Bab Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban)

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dinamakan ....
2. Nabi yang pertama ialah nabi ....
3. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi dinamakan ....
4. Nabi yang terakhir ialah nabi ....
5. Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dinamakan ....
6. Nama ibu dari nabi Isa AS ialah ....
7. Nabi yang memiliki mu’jizat bisa membelah lautan ialah ....
8. Mu’jizat nabi Ibrahim diantaranya ialah ....
9. Kitab suci yang diturunkan kepada nabi Isa ialah ....
10. Kitab zabur diturunkan kepada nabi ....

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Sebutkan sifat wajib yang dimiliki rosul !
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sebutkan 5 rosul Ulul Azmi!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sebutkan mu’jizat-mu’jizat yang dimiliki nabi !
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Sebutkan nama-nama nabi yang mendapatkan kitab suci!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Sebutkan 25 nabi yang wajib diketahui umat islam!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal PAI Kelas 5 SD Bab Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban)

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN KELAS 5 SD
PAI BAB NABI DAN ROSUL

A. JAWABAN

1. b. Rosul
2. c. 25
3. c. Pintar
4. c. Sulaiman
5. c. Mengalahkan musuh-musuh Allah
6. d. Nabi Ibrahim
7. a. Kapal
8. a. Menyampaikan ajarannya
9. d. Tauhid
10. b. Yunus
11. b. Mampu menciptakan baju besi
12. c. Kan’an
13. c. Memakan buah Khuldi
14. d. Siti Hawa
15. a. Pembohong
16. b. Ibrahim
17. c. Mencintai sesama jenis
18. c. Banjir besar
19. d. Yusuf
20. d. Sulaiman
21. d. Nabi Ibrahim
22. a. Raja Fir’aun
23. a. Sakit kulit di sekujur tubuhnya
24. b. Abdullah
25. d. Nabi Muhammad

B. JAWABAN

1. Nabi
2. Adam AS
3. Mu’jizat
4. Muhammad SAW
5. Rosul Ulul Azmi
6. Maryam
7. Nabi Musa
8. Tidak mempan terbakar oleh Api
9. Injil
10. Daud AS

C. JAWABAN

1. Sifat wajib yang dimiliki rosul ialah :
- Siddiq = Jujur
- Amanah = Dapat dipercaya
- Tabligh = Menyampaikan
- Fatonah = Pintar

2. Rosul Ulul Azmi ialah sebagai berikut :
- Nabi Musa AS
- Nabi Ibrahim AS
- Nabi Nuh AS
- Nabi Isa AS
- Nabi Muhammad SAW

3. Mu’jizat-mu’jizat yang dimiliki nabi ialah sebagai berikut :
- Nabi Musa AS bisa membelah lautan
- Nabi Isa AS sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal
- Nabi Ibrahim AS yang tidak mempan terbakar api
- Nabi Muhammad SAW memiliki kitab suci Al-qur’an
- Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang

4. Nabi yang mendapatkan kitab suci ialah sebagai berikut :
- Nabi Daud AS menerima kitab suci Zabur
- Nabi Musa AS menerima kitab suci Taurot
- Nabi Isa AS menerima kitab suci Injil
- Nabi Muhammad menerima kitab suci AL’qur’an

5. 25 Nama Nabi yang wajib diketahui umat Islam ialah sebagai berikut :
- Adam
- Idris
- Nuh
- Hud
- Soleh
- Luth
- Ibrahim
- Ismail
- Ishaq
- Ya’kub
- Yusuf
- Ayyub
- Syu’aib
- Musa
- Harun
- Ilyas
- Ilyasa
- Dzulkifli
- Daud
- Sulaima
- Yunus
- Zakaria
- Yahya
- Isa
- Muhammad

Sumber http://www.bimbelbrilian.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Posting Komentar untuk "Soal Pai Kelas 5 Sd Belahan Nabi Dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban"